Contents
 Բարի գալուստ
    Ու՞մ դիմել
 Մինչեւ համակարգից օգտվելը
    Ինչպե՞ս դառնալ էլեկտրոնային եղանակով հաշվետվություններ ներկայացնող
    Համակարգչին ներկայացվող պահանջներ
    Էլ-ստորագրության տեղակայում
    Այլ ծրագրերի տեղակայում
 Մուտք համակարգ
    Մուտք համակարգ
    Համակարգի բաժիններ
 Հաշվետվությունների լրացում
    Նոր հաշվետվություն
    Հաշվետվության լրացում
    Զգուշացումներ
    Հիշել ժամանակավորապես
    Գրանցել
    Հաշվետվությունների ստորագրումը
    Հանձնել ՊԵԿ
    Հանձնված հաշվետվություններ
 Ձեռնարկներ
    Օգտվողի ձեռնարկ
 Հաճախ տրվող հարցեր
    Ընդհանուր հարցեր
  
Display Keyword IndexAdd to your browser favoritesPrint PageGet the URL to link to this page
Search:  Search for pages containing this text
  
HelpConsole 2008 - Professional Edition

Copyright © 2004 - 2008 Extreme Ease Software Inc. All Rights Reserved.