Անհատական Հաշիվների Տեղեկատվական Պորտալ
Հայաստանի
Հանրապետության
Հարկային Ծառայություն

ՀԱՅՏ` Անհատական հաշվին մուտքի հնարավորություն ստանալու
Անուն * Ազգանուն * Հայրանուն
ՀԾՀ կամ ՀԾՀ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը * Անձը հաստատող փաստաթուղթ * Սերիա և/կամ համար *
Էլ. Փոստ * Քաղաքային հեռախոս /+(374)10123456/ Բջջային հեռախոս /+(374)91123456/
Ներբեռնեք լրացված հայտի ձևը, դրեք ձեր էլեկտրոնային ստորագրությունը և հետ առբեռնեք այն համակարգ։
Ընտրեք ֆայլը
Անվտանգության կոդ

Նկարը չերևալու դեպքում սեղմել այստեղ